Bảo vệ thiên nhiên

Du lịch bền vững gắn chặt bảo vệ thiên nhiên

Hữu Long - Phương Nhiên  |

Nắm bắt xu hướng du lịch gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, hiện, một số địa phương như Nha Trang, Đà Lạt bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch…

Những “tai nạn” hủy hoại thiên nhiên trong năm 2020

Yến Nhi |

2020 là một năm đầy rẫy những khó khăn. Bên cạnh đại dịch COVID-19, thế giới cũng phải đối mặt với việc thiên nhiên đang bị hủy hoại trong chính tay con người.