Bảo vệ nền tảng tư tưởng

28 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Vương Trần |

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Cuộc thi viết về đề tài "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ nhất, năm 2021-2022.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Theo Chinhphu.vn |

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh chống lại biểu hiện sai trái, chống phá của các thế lực thù địch

Ái Vân |

Các trường chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là tham gia mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phải có "nhạc trưởng" để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Vương Trần |

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác với các luận điệu, quan điểm sai trái là nhiệm vụ chính trị, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương phải phối kết hợp có hệ thống, tạo thành một "dàn nhạc" có "nhạc trưởng" để xử lý những vấn đề này.

Đấu tranh với các quan điểm sai trái càng làm Đảng thêm bản lĩnh, vững vàng

Vương Trần |

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái trên không gian mạng, internet… trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm rất quan trọng.

Bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Công cuộc đổi mới ở nước ta vừa có đổi mới kinh tế, vừa có đổi mới chính trị. Đổi mới kinh tế không phải là đổi mới một cách tùy tiện, vô nguyên tắc mà theo một định hướng chính trị nhất định.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Phê phán các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Xét về bản chất, mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị vốn phức tạp. Riêng đối với đặc thù ở Việt Nam, để nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề này lại là một quá trình công phu, vất vả; thậm chí ở những thời điểm, nội dung cụ thể sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Song, lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta đã, đang ra sức xuyên tạc, bóp méo. Đấu tranh phê phán, vạch trần những luận thuyết, âm mưu và hành động nói trên trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng, nếu cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm"

Vương Trần |

Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ, về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, nếu chúng ta cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm. Cần phải có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để giai cấp công nhân nắm vững đường lối, tư tưởng, không bị lôi kéo, kích động.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu đấu tranh chống quan điểm sai trái

Vương Trần |

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nêu yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhận diện kịp thời, đấu tranh phản bác tin đồn thất thiệt trên mạng

Vương Trần |

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những yêu cầu được nhắc tới trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cần lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận

Theo Bộ Công an |

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã đưa ra những yêu cầu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.