Bảo vệ lợi ích cho đoàn viên

76.000 công nhân được thụ hưởng từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Quách Du |

Sau 2 năm thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã có 76.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh: Thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên

Xuân Trường |

Theo ông Trần Danh Chức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2017, các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động nổi bật về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).