Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

Chế độ của lực lượng bảo vệ trật tự cơ sở từ 1.7.2024

HẠNH AN |

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có quy định về chế độ của lực lượng bảo vệ trật tự cơ sở hiệu lực từ 1.7.2024.

Chế độ với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

HẠNH AN |

Bạn đọc Ngọc Quyết (Yên Bái) hỏi: Chế độ với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hiện nay được quy định như thế nào?

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung luật bảo vệ an ninh trật tự

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với  nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Chính phủ trình. Các cơ quan sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật.

Tiêu chuẩn của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định sẽ được xem xét, tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lo ngại "phình to" bộ máy khi lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Vương Hà Chung |

Nhiều đại biểu băn khoăn về việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sẽ "phình to" bộ máy, lo ngại về tăng biên chế, tăng chi phí.