Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam: 165.246 người lao động nhận được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thanh Chung |

Kể từ khi thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, các nhân viên thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phải ngày đêm để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp giúp người lao động tiếp cận gói hỗ trợ và sớm được giải quyết. Toàn tỉnh đã có 165.246 người lao động nhận được hỗ trợ với số tiền hơn 387 tỉ đồng.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Phấn đấu hàng năm có 4.000 hội viên tham gia

Thanh Chung |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam quyết tâm phấn đấu hằng năm có hàng năm có 4.000 hội viên nông dân tham gia BHXH tự nguyện. Đến cuối năm 2025 có 96% hội viên nông dân tham gia BHYT.

BHXH tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành nhiệm vụ dù thiên tai, dịch bệnh

Hữu Long |

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn khi phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh phức tạp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với các giải pháp cụ thể, quyết liệt. Kết quả đến hết tháng 12.2020, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành Bảo hiểm cơ bản đạt được yêu cầu đề ra.