Bảo hiểm thân vỏ

Trường hợp không được bảo hiểm vật chất xe ôtô chi trả

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là những trường hợp không được bảo hiểm vật chất xe ôtô chi trả khi xảy ra sự cố.

Những điều cần biết về bảo hiểm thân vỏ xe ôtô

Trang Thiều (T/H) |

Trên thực tế, nhiều người đã từ chối mua bảo hiểm thân vỏ xe ôtô vì mức phí lớn, nhưng đến khi gặp sự cố, tai nạn mới thấy tầm quan trọng của nó.

Những loại bảo hiểm cần thiết khi mua xe ô tô

Kim Nhung |

Để bảo vệ cho xe ô tô và chính chủ nhân khi tham gia giao thông, thì việc chọn mua bảo hiểm dành cho ô tô là những điều không thể thiếu.