Bảo hiểm qua ngân hàng

Cử tri băn khoăn có hay không sự bắt tay giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm

Ái Vân |

Nhóm cứu nghiên cứu thuộc Ủy ban Tư pháp cho biết, dư luận và cử tri vẫn băn khoăn với vấn đề nổi lên thời gian qua như việc có hay không sự bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm để các nhân viên ngân hàng tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đầu tư.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng và hoạt động của các công ty bảo hiểm.