Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm Hàng không sắp lên UPCOM, hơn 50% vốn đang cầm cố tại ABBank

Tùng Thư |

Quá nửa số cổ phiếu mà Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đăng ký giao dịch trên UPCOM bị hạn chế chuyển nhượng do bị phong tỏa khi thực hiện cầm cố tại ABBank.