Bảo hiểm dân sự

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng

Linh Trang - Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng không nhận được quyền lợi từ bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe máy. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm PVI Hà Nội cho biết, với các vụ tai nạn nhỏ người dân thường không thực hiện khiếu nại, dẫn đến công ty bảo hiểm không thể giải quyết vì không có đủ hồ sơ pháp lý.