Báo cáo vùng đbscl

Phát triển vùng ĐBSCL: Cần xây dựng chiến lược thu hút nhân tài

Hải Minh |

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực để ĐBSCL phát triển bền vững cần được tháo gỡ bằng nhiều giải pháp và chiến lược thu hút nhân tài bài bản, xứng tầm.

Nhức nhối chuyện di cư ở ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Ngày 14.12, tại TP.Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên vùng ĐBSCL năm 2020.