Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Tội phạm kinh tế, tham nhũng gắn với lợi ích nhóm có chiều hướng gia tăng

Nhóm PV |

Uỷ ban Tư pháp nhận thấy, trong năm 2022, tội phạm về kinh tế, tham nhũng gắn với “lợi ích nhóm” có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực y tế, đất đai, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán…

Chỉ xác minh được 77 người trong hơn 1 triệu người kê khai tài sản

Hải Thành |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017.