Báo cáo tài chính quý III/2020

Vượt lên khó khăn do COVID-19, nhiều doanh nghiệp VN30 lãi lớn

KHÁNH LINH |

Đại dịch COVID-19 đã gây khó khăn cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp Việt Nam, một số "ông lớn" lỗ hàng trăm tỉ, hàng nghìn đồng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong rổ VN30 vẫn ghi nhận có sự tăng trưởng cao trong quý III.2020.