Bảng xếp hạng UEFA

Champions League mới sẽ đá cả thứ năm, vòng bảng kéo dài tới tháng 1

TAM NGUYÊN |

Những điểm thay đổi cơ bản ở Champions League đã được hé lộ sơ bộ và tháng 3 tới sẽ phê chuẩn chính thức.