Bảng lương quân đội

7 bảng lương áp dụng mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng

Hoàng Lê |

Xây dựng các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương) là 1 trong 2 nội dung chưa thực hiện được trong cải cách tiền lương. Do vậy, 7 bảng lương hiện tại sẽ được áp dụng mức lương cơ sở vừa tăng lên 2,34 triệu đồng.

Cách tính tiền lương sĩ quan quân đội kèm phụ cấp thâm niên từ ngày 1.7 như thế nào?

Hoàng Lê |

Tiền lương sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp bằng hệ số lương sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp nhân mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở từ 1.7.2024 là 2,34 triệu đồng/tháng; hệ số lương sĩ quan quân đội tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.

So sánh mức lương của sĩ quan quân đội trước và sau ngày 1.7.2024

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó có sĩ quan quân đội.

Bảng lương mới của công an, quân đội từ ngày 1.7.2024

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Nội vụ, từ 1.7.2024, chưa thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm nhưng lương cơ sở sẽ tăng khoảng 30%. Do đó, lương của đối tượng công an, quân đội cũng sẽ thay đổi ở thời điểm này.

3 bảng lương của quân đội, công an xác định mức tiền lương cụ thể từ 1.7

Minh Hương |

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản của công chức và lực lượng vũ trang, trong đó có quân đội, công an bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Quy định nâng bậc lương với 3 bảng lương mới của quân đội, công an từ 1.7

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương dự kiến sẽ hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân đội, công an để phù hợp với quy định của 3 bảng lương mới.

Thời điểm ban hành dự thảo 3 bảng lương quân đội, công an theo vị trí việc làm

Phương Minh |

Bạn đọc Anh Ngọc hỏi: Liên quan đến 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với quân đội, công an áp dụng từ 1.7.2024, đến thời điểm hiện tại đã có dự thảo bảng lương đối với các đối tượng này chưa?

Bảng lương Quân đội sau cải cách tiền lương xây dựng dựa vào yếu tố nào?

NGỌC ANH |

Việc xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang được căn cứ tại điểm c khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018.

3 bảng lương theo vị trí việc làm với quân đội, công an khi cải cách tiền lương

Minh Hương |

Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW, dự kiến có thể sẽ có 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm áp dụng đối với quân đội, công an.

Bảng lương quân đội, công an khi cải cách tiền lương năm 2024

Phương Minh |

Bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 đối với quân đội, công an được căn cứ tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW.

Lương hưu của những người trong quân đội được tính thế nào?

Trang Hà |

Dưới đây là chi tiết cách tính lương hưu đối với những người làm trong quân đội theo Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.