Bảng lương công chức

Bảng lương công chức từ đầu năm 2024 sẽ thực hiện như thế nào?

Nhóm PV |

Từ đầu năm 2024 (giai đoạn 1.1.2024 - 30.6.2024), bảng lương công chức cơ bản vẫn thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương công chức mới nhất từ 1.1.2024 - 30.6.2024

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Trước thời điểm cải cách tiền lương 1.7.2024, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành (dựa trên lương cơ sở và hệ số lương).

Bảng lương mới của công chức hành chính cấp huyện, tỉnh từ 1.7.2024

MINH HÀ - THU THỦY |

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, tiền lương công chức cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện sẽ được xây dựng theo công thức như sau: lương công chức = lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Những đối tượng được áp dụng chính sách tiền lương mới từ ngày 15.11

Phương Anh |

Từ ngày 15.11.2023, nhiều công chức nhóm ngành thống kê sẽ được áp dụng mức lương mới theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Bảng lương công chức loại B mới nhất hiện nay

MINH HÀ - THU THỦY |

Ngạch công chức loại B được quy định tại Mục 5 Bảng 2 - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung bởi điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP).

Chỉ tuyển dụng công chức với người vượt qua kỳ thi kiểm định

Lam Duy |

Theo nghị định mới của Chính phủ, kể từ ngày 1.8.2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Lương công chức kế toán mới nhất quy định thế nào?

MINH HÀ - THU THỦY |

Ngạch công chức chuyên ngành kế toán được xếp lương theo quy định của khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Ngân sách dư 263.000 tỉ đồng, cải cách tiền lương có thể áp dụng từ 7.2024

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

5 điểm mới trong đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Ái Vân |

Có hiệu lực từ 15.9, Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều điểm mới.

Mức lương của thanh tra viên năm 2023

Minh Hương |

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, theo đó, tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương thanh tra viên từ ngày 1.7.2023 cũng sẽ thay đổi.

Tăng lương cơ sở từ 1.7.2023: Bảng lương công chức thay đổi thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Từ ngày 1.7.2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Bảng lương công chức một số ngành được cập nhật mới nhất

Phương Minh |

Dưới đây là bảng lương công chức một số ngành được cập nhất mới nhất năm 2022.

Những quy định cán bộ, công chức, người lao động cần biết từ 1.1.2021

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết những quy định liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Chính thức: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2021

Minh Hương |

Vào chiều nay (12.11), Quốc hội "chốt" chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021. Vậy bảng lương chính thức cán bộ, công chức năm 2021 sẽ thế nào?.

Bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021

Minh Phương |

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở, bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 dự kiến sẽ như thế nào?