Bảng lương cán bộ công chức

Từ 1.7, lương mới của đối tượng nào sẽ bãi bỏ khoản chi ngoài lương?

HẠNH AN |

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sẽ bị bãi bỏ từ 1.7.2024.

Thu nhập thêm ngoài bảng lương năm 2024 của cán bộ, công chức

Phương Minh |

Sau khi cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ có thêm một khoản thu nhập nữa là tiền thưởng hoặc phụ cấp (nếu có).

44.213 đoàn viên Công đoàn cài Bluezone

Hải Anh |

Ngày 3.9, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết có 44.213/56.684 đoàn viên Công đoàn ngành đã cài Bluezone. Số lượng này bằng 77,99%.

Giữ nhiều chức vụ, cán bộ, công chức nhận lương và phụ cấp thế nào?

Minh Phương |

Có nhiều trường hợp cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh lãnh đạo, nhưng nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo thì phụ cấp được tính thế nào?

Bảng lương và phụ cấp của cán bộ, công chức loại C

Minh Phương |

Bảng lương và phụ cấp của cán bộ, công chức loại C năm nay được tính thế nào khi chưa tăng lương cơ sở do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vậy hiểu thế nào về công chức loại C và bảng lương được tính ra sao?

Lương và phụ cấp công chức, viên chức được tính thế nào?

Minh Phương |

Theo quy định của những năm trước, ngày 1.7 hàng năm là thời điểm tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu. Vậy mức lương hiện tại được tính thế nào?