Bảng lương cán bộ

Bảng lương cán bộ, công chức mới nhất

Minh Hương |

Tiền lương của cán bộ, công chức viên chức được = lương cơ sở x hệ số lương. Dưới đây là bảng tính lương chi tiết từng nhóm công chức (tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng).

Những quy định cán bộ, công chức, người lao động cần biết từ 1.1.2021

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần biết những quy định liên quan đến mức lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2021.

Chính thức: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2021

Minh Hương |

Vào chiều nay (12.11), Quốc hội "chốt" chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021. Vậy bảng lương chính thức cán bộ, công chức năm 2021 sẽ thế nào?.

Bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021

Minh Phương |

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở, bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 dự kiến sẽ như thế nào?

Bảng lương dự kiến của cán bộ, công chức năm 2021

Tú Quỳnh |

Thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đã được lùi lại đến ngày 1.7.2022. Theo đó, nếu không có thông báo mới, dự kiến bảng lương năm 2021 của cán bộ, công chức sẽ không có sự thay đổi.

Bảng lương và phụ cấp của cán bộ, công chức loại C

Minh Phương |

Bảng lương và phụ cấp của cán bộ, công chức loại C năm nay được tính thế nào khi chưa tăng lương cơ sở do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vậy hiểu thế nào về công chức loại C và bảng lương được tính ra sao?

Những đối tượng được áp dụng bảng lương mới từ ngày 1.7?

PV |

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ ngày 1.7.2018, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng bảng lương mới theo mức tăng của lương cơ sở.

Chúng tôi là cán bộ công đoàn: Công đoàn tham gia xây dựng thang, bảng lương

Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai, Thanh Hóa |

Tháng 8.2010, tôi là cán bộ CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn) được phân về công tác tại CĐ Cty Sakuzai. Hai tháng sau đó, được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Sakuzai cho đến nay.