bảng giá đất

Sáu trường hợp được áp dụng giá đất cụ thể theo luật mới

Nhóm PV |

Giá đất cụ thể là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất do UBND cấp (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) quyết định. Dưới đây là các trường hợp được áp dụng giá đất cụ thể theo Luật Đất đai 2024.

Các trường hợp được tính theo bảng giá đất mới nhất năm 2024

Nhóm Pv |

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, bảng giá đất mới sẽ được công bố và áp dụng từ ngày 1.1.2026. Dưới đây là các trường hợp được áp dụng bảng giá đất mới.

Khi nào phí làm sổ đỏ lần đầu sẽ tăng dựa theo bảng giá đất mới

Minh Huy (T/H) |

Từ năm 2026, các khoản chi phí phải nộp khi làm sổ đỏ có thể sẽ tăng nếu áp dụng theo bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024.

Thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Ngày 22.3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 21 thông qua 6 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, làm cơ sở để xác định giá đất theo quy định của pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

11 trường hợp áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024

Thạch Lam |

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 quy định mới về 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Vì sao phải làm sổ đỏ trước năm 2026?

Nhóm PV |

Theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất hiện hành chỉ được áp dụng đến hết năm 2025. Từ năm 2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành bảng giá đất mới theo nguyên tắc thị trường, điều này sẽ khiến chi phí làm sổ đỏ có thể tăng rất nhiều.

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024

Tuyết Lan |

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Dưới đây là 10 điểm mới trong Luật mới vừa được thông qua.

Trường hợp nào được áp dụng bảng giá đất?

nam dương |

Bạn đọc có email mongthoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được áp dụng trong những trường hợp nào?

Luật Đất đai 2024 và 2013 quy định về bảng giá đất khác nhau thế nào?

Bảo Bình |

Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới quan trọng so với luật năm 2013, trong đó quy định về việc ban hành bảng giá đất hằng năm từ 1.1.2026.

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) như kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá năm 2025.

Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định ban hành bảng giá đất hằng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất; giữ phương pháp thặng dư trong định giá đất.

Bảng giá đất nông nghiệp một số tỉnh Tây Bắc mới nhất

Khương Duy |

Luật Đất đai 2013 quy định rõ bảng giá đất và giá đất cụ thể, trong đó có đất nông nghiệp. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Cập nhật giá đất nông nghiệp 6 tỉnh Đông Nam Bộ năm 2023

Khương Duy |

Luật Đất đai 2013 quy định rõ bảng giá đất và giá đất cụ thể, trong đó có đất nông nghiệp. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Bảng giá đất nông nghiệp một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

Khương Duy |

Luật Đất đai 2013 quy định rõ bảng giá đất và giá đất cụ thể, trong đó có đất nông nghiệp. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Bảng giá đất nông nghiệp 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

KHƯƠNG DUY |

Luật Đất đai 2013 quy định rõ bảng giá đất và giá đất cụ thể, trong đó có đất nông nghiệp. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.