Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân trong 5 năm tới

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025 hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đà Nẵng công bố quyết định phân công, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao

Hữu Long |

Ngày 16.11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác nhân sự trong thời gian tới.