Bắn súng đĩa bay

3 kỷ lục được phá tại giải vô địch Bắn súng toàn quốc 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Đã có 3 kỷ lục quốc gia được phá tại giải vô địch Bắn súng toàn quốc – Cúp Liên đoàn Bắn súng Việt Nam năm 2020.

8 kỷ lục được phá tại Cúp bắn súng quốc gia 2018

Đ.H |

Cúp bắn súng quốc gia 2018 đã bế mạc với 8 kỷ lục quốc gia được xác lập.