Ban Quản lý ATTP

Từ vụ Kiều Giang nghĩ về sự minh bạch và trung thực

LÊ THANH PHONG |

Sau khi những “tồn tại” của cơm tấm Kiều Giang được đăng trên Trang điện tử của Ban Quản lý ATTP TPHCM và trên các báo, nhiều ý kiến cho rằng, đưa thông tin khi chưa có kết luận chính thức là trái luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Người dân còn phải ăn thịt heo nhiễm thuốc an thần đến bao giờ?

HUYỀN TRÂN - KIM ĐỒNG |

Tình trạng heo bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ và thịt heo sau giết mổ bán ngoài chợ tồn dư thuốc an thần diễn ra phổ biến hiện nay tại TPHCM.