Ban qlda 6

Cầu 100 năm tuổi xuống cấp, Bộ GTVT đề xuất xây cầu mới 1.800 tỉ đồng

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Do cầu Đuống xuống cấp trầm trọng, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) đề xuất xây dựng cầu Đuống mới thay thế cho cây cầu cũ có tuổi đời hơn trăm năm và đã xuống cấp trầm trọng.