Bán hàng rong mưu sinh

Vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào thời điểm nắng nóng, nhưng do tính chất công việc nên nhiều lao động nghèo phải vật vã dưới nắng nóng để mưu sinh.