Ban giám khảo thứ 2

Lộ diện thành viên Ban giám khảo thứ 2: Hoa hậu Bùi Bích Phương

M.T |

BTC Hoa hậu Việt Nam công bố thành viên Ban giám khảo thứ 2: Sau 30 năm, hoa hậu đầu tiên và hoa hậu đương nhiệm cùng ngồi ghế giám khảo.