Bản du lịch cộng đồng

Bản du lịch cộng đồng đầu tiên ở Điện Biên sau 1 năm hoạt động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau tròn 1 năm hoạt động, bản du lịch cộng đồng Nà Sự thuộc xã Chà Nưa thuộc huyện, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã thu hút trên 5.000 du khách.