Bản đồ địa chính

Thủ tục xác định lại diện tích, ranh giới đất

Phương Duy (T/H) |

Luật Đất đai 2013 quy định và hướng dẫn cụ thể về thủ tục xác định lại diện tích và ranh giới đất đai.

Nắm rõ quy định về ranh giới giữa các thửa đất hiện nay

Kim Nhung (T/H) |

Ranh giới thửa đất giúp xác định các quyền của người sử dụng đất đối với đơn vị diện tích đất nhất định. 

Cơ sở chỉnh lý bản đồ địa chính

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thông tin chi tiết về cơ sở chỉnh lý bản đồ địa chính người dân nên biết rõ.

9 trường hợp phải chỉnh lý bản đồ địa chính

Trang Thiều (T/H) |

Chỉnh lý bản đồ địa chính giúp cho cơ sở dữ liệu đất đai luôn trong tình trạng mới nhất.

4 trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính

Kim Nhung (T/H) |

Việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động. 

Hướng dẫn thủ tục xin cấp trích lục bản đồ địa chính

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là chi tiết thủ tục xin cấp trích lục bản đồ địa chính theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT. 

Bản đồ địa chính và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Bản đồ địa chính là tài liệu, hình thức chứa đựng thông tin về địa chính rất quan trọng. 

Những ký hiệu về đất trên bản đồ địa chính người dân thường cũng cần biết

Đức Mạnh |

Trên bản đồ địa chính, các loại đất được thể hiện bằng chữ cái in hoa. Để có thể hiểu đúng những ký hiệu này, hãy tham khảo bài viết dưới đây.