Ban chấp hành CĐ

CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình: Thành lập CĐCS đầu tiên trong năm 2021

DIỆU ANH |

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Lễ công bố thành lập Công đoàn Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ Bình Minh tại KCN Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình).