Bán bảo hiểm

Không phải cứ quản không được bán bảo hiểm qua ngân hàng là cấm

Minh Ánh |

Chuyên gia cho rằng bản chất việc bán bảo hiểm qua ngân hàng không sai mà người bán bảo hiểm làm sai.

Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Minh Ánh |

Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi..

Nhân viên ngân hàng không phải chịu áp lực về bán bảo hiểm

Minh Ánh |

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng rà soát, xem xét, bố trí nhân viên tư vấn bảo hiểm sao cho không bị áp lực KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả) về bán bảo hiểm.

Sinh viên ra trường đi bán bảo hiểm, bán hàng online

Mạnh Cường |

Có rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp lựa chọn công việc bán bảo hiểm hoặc bán hàng online. Đại học Quốc gia Hà Nội từng có nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%. Trong đó, có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên 60%.

Dịch COVID-19: Hướng dẫn viên du lịch bán bảo hiểm mưu sinh

Minh Phương |

Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Từ thu nhập 60 triệu đồng/tháng, nhiều hướng dẫn viên du lịch rơi vào hoàn cảnh mất việc, trầy trật tìm công việc khác để có thể duy trì cuộc sống.