bài tập về nhà trong dịp tết

"Tết mà bắt học sinh làm bài tập, còn gì là kỳ nghỉ"

Đặng Chung |

“Giao cả núi bài tập dịp tết cũng không thể giúp học sinh giỏi lên”, “nghỉ Tết mà còn bắt học sinh làm bài tập thì còn gì là kỳ nghỉ”… Đây là chia sẻ của những giáo viên chọn cách không giao bài tập về nhà để học sinh có kỳ nghỉ tết trọn vẹn.