Bà Võ Thị Minh Sinh

Chậm bồi thường thủy điện Hủa Na: Kiên quyết bảo vệ lợi ích cho dân

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc chủ đầu tư dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong) “lật kèo” phương án đối trừ đất cho dân tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã vào cuộc tổ chức giám sát, có luật sư tham gia.

Kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

QUANG ĐẠI |

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ra thư kêu gọi các tầng lớp nhân dân hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu cho Phòng truyền thống cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.