B117

Sửng sốt trước kết quả nghiên cứu biến thể Anh có nguồn gốc từ loài chó

Phương Linh |

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, biến thể COVID-19 ở Anh có thể xuất phát từ loài chó.

Biến thể COVID-19 mới của Anh có thể thống trị Mỹ vào tháng 3.2021

Phương Linh |

Biến thể COVID-19 mới của Anh có khả năng sẽ trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ vào tháng 3.2021.