Azure Face

Microsoft hạn chế các công cụ nhận dạng khuôn mặt

Khánh Ly |

Microsoft đang loại bỏ quyền truy cập công khai vào một số công cụ 'Nhận dạng cảm xúc' qua trí tuệ nhân tạo hỗ trợ do bị chỉ trích là phản khoa học.