ATM gạo Hải Phòng

Hải Phòng: "ATM gạo" đầu tiên giúp nhiều người nghèo

Đặng Luân |

Trong ngày đầu khởi động “ATM gạo miễn phí” tại Hải Phòng, 50 tấn gạo được phát tặng hàng nghìn người già, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.