APEC 2022

Chủ tịch nước dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất Tuần lễ Cấp cao APEC

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo APEC dự Phiên họp hẹp lần thứ nhất Tuần lễ Cấp cao APEC 2022.