ảnh Trăng Dâu tây

Chiêm ngưỡng Trăng Dâu tây - nguyệt thực nửa tối khắp thế giới

Khánh Minh |

Trăng Dâu tây và nguyệt thực nửa tối hôm 6.6 đã được chiêm ngưỡng ở nhiều nước trên thế giới.