Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020

Soi kính lúp tìm vàng các cuộc thi ảnh tại Việt Nam

Việt Văn |

Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 vừa công bố 184 ảnh triển lãm trên tổng số trên 15.000 ảnh dự thi, cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 có trên 12.000 ảnh dự thi và các cuộc tầm trung ở trong nước cũng thu hút từ 4.000 đến 5.000 ảnh. Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” vừa phát động cũng dự báo số người tham gia đông vì một lý do dễ hiểu...