anh em Tam Mao

Diễn biến mới nhất vụ anh em Tam Mao làm thịt "chim trong sách đỏ"

Vân Trường |

Dù quá trình xác minh nguồn gốc con chim bị 2 anh em Tam Mao làm thịt gặp khó khăn nhưng Kiểm lâm huyện Ba Vì (Hà Nội) cho rằng, vẫn phải xử phạt để răn đe.