an toàn giao thông cho công nhân

Tổ chức Hội thi kiến thức trật tự an toàn giao thông cho CNLĐ

Lục Tùng |

Với quyết tâm đưa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong CNLĐ đi vào thực chất, LĐLĐ đã thay đổi hình thức tuyên truyền mời chuyên gia đến giảng bài, bằng cách tổ chức hội thi để CNLĐ trở thành “người trong cuộc” của nội dung kiến thức.

Hơn 800 công nhân lao động được tập huấn về An toàn giao thông

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tập huấn Tập huấn về An toàn giao thông và tuyên truyền, tư vấn kiến thức Chăm sóc sức khỏe cho Công nhân lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Bujeon Electronics.