An nhàn tuổi già

Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an nhàn tuổi già

Thanh Chung |

Quảng Nam -  “Phụ nữ tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện - vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già” là mô hình tạo điều kiện cho nhiều người dân vùng nông thôn ở Quảng Nam tham gia khi có nhiều chính sách hỗ trợ.