60 ngày đêm

Thi đua “60 ngày đêm hoàn thành xuất sắc kế hoạch” năm 2021

Việt Hoa |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” và tiếp tục triển khai đợt thi đua “60 ngày đêm hoàn thành xuất sắc kế hoạch” năm 2021 với một số nội dung trọng tâm.