200 công nhân lao động

Náo nức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân

LT |

An Giang – Trước giờ khai mạc Chương trình "Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động", người lao động, tổ chức Công đoàn náo nức có mặt tại điểm cầu trực tuyến.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Truyền thông chính sách cho 200 lao động nữ

PHÚC LỢI |

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa tổ chức truyền thông về chính sách lao động nữ cho gần 200 công nhân lao động và cán bộ nữ công của LĐLĐ huyện Yên Thành.