184 đơn vị máu

315 đoàn viên LĐLĐ huyện Nguyên Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Thu Huyền |

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, LĐLĐ huyện Nguyên Bình đã gửi công văn về việc kêu gọi đoàn viên hiến máu tình nguyện đến 58 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.