Rượu ngày Tết uống để vui hay rước bệnh

Bệnh nhân ngộ độc rượu được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Bệnh nhân ngộ độc rượu được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.