Nuôi con bằng sữa mẹ: “Chìa khóa cho sự phát triển bền vững”

Nữ hộ sinh khoa Hậu sản, BV Hùng Vương, TP.HCM đang hướng dẫn sản phụ cho con bú sữa mẹ.
Nữ hộ sinh khoa Hậu sản, BV Hùng Vương, TP.HCM đang hướng dẫn sản phụ cho con bú sữa mẹ.
Nữ hộ sinh khoa Hậu sản, BV Hùng Vương, TP.HCM đang hướng dẫn sản phụ cho con bú sữa mẹ.
Lên top