Những người tìm lại... “bình thường”

Kỹ thuật viên Minh Hiền tập âm ngữ trị liệu cho bệnh nhân. Ảnh: M.P
Kỹ thuật viên Minh Hiền tập âm ngữ trị liệu cho bệnh nhân. Ảnh: M.P