Những bác sĩ không mặc áo blouse

Th.S Nguyễn Ngọc Diệp trò chuyện với bệnh nhân (ảnh K.Q).
Th.S Nguyễn Ngọc Diệp trò chuyện với bệnh nhân (ảnh K.Q).