Những bác sĩ không mặc áo blouse

Th.S Nguyễn Ngọc Diệp trò chuyện với bệnh nhân (ảnh K.Q).
Th.S Nguyễn Ngọc Diệp trò chuyện với bệnh nhân (ảnh K.Q).
Th.S Nguyễn Ngọc Diệp trò chuyện với bệnh nhân (ảnh K.Q).