Nhiều sai sót trong chẩn đoán trẻ tự kỷ

Trẻ tự kỷ được giáo dục tại Trường chuyên biệt Khai Trí (TPHCM). Ảnh: B.D
Trẻ tự kỷ được giáo dục tại Trường chuyên biệt Khai Trí (TPHCM). Ảnh: B.D
Trẻ tự kỷ được giáo dục tại Trường chuyên biệt Khai Trí (TPHCM). Ảnh: B.D