Nhà thuốc Nam miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Lương y Lê Văn Măng khám bệnh miễn phí.
Lương y Lê Văn Măng khám bệnh miễn phí.