Người phụ nữ được ghép thận của... chính mình

Ê-kíp các bác sĩ trong ca ghép thận tự thân. Ảnh: N.Phương
Ê-kíp các bác sĩ trong ca ghép thận tự thân. Ảnh: N.Phương
Ê-kíp các bác sĩ trong ca ghép thận tự thân. Ảnh: N.Phương