Nghệ An: Nữ công nhân “khát” kiến thức sức khỏe sinh sản

Cán bộ Chi Cục Dân số -KHHGĐ Nghệ An tư vấn cho nữ CN về SKSS.
Cán bộ Chi Cục Dân số -KHHGĐ Nghệ An tư vấn cho nữ CN về SKSS.